Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

OPGEPAST! LOSLOPEND WILD

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Afgelopen week deden er zich meerdere verkeersongevallen voor ten gevolge van een aanrijding met overstekend wild: zowel een troep everzwijnen als een jonge wolf overleefden de klap niet. Maar welke juridische mogelijkheden heeft u als automobilist wanneer u tegen een overstekend wild aanrijdt?

Een gemeente, stad of gewest moet zorgen voor voldoende veilige wegen. Meer nog, ze moeten ervoor zorgen dat ze ook worden onderhouden zodat ze veilig blijven. Bovendien moet een gemeente, stad of gewest, als zij weet dat er in de nabijheid van een openbare weg wilde dieren leven, de nodige veiligheidsmaatregelen nemen: signalisatieborden plaatsen, afrasteringen ter plaatse, ecoducten voorzien en dergelijke.

Als u als bestuurder van een voertuig in aanrijding komt met wilde dieren die de weg oversteken, zal u moeten aantonen dat een gemeente, stad of gewest onvoldoende veiligheidsmaatregelen nam om te voorkomen dat deze dieren zomaar de weg oplopen. Pas als dergelijk bewijs wordt geleverd, kan een gemeente, stad of gewest aansprakelijk worden gesteld.

Het team aansprakelijkheidsrecht van ons kantoor behaalde in een vergelijkbaar dossier een positief resultaat. In dit dossier ging het eveneens over everzwijnen die de snelweg E314 overstaken. De E314 wordt omgeven door natuurgebied, om die reden waren er aan de linker- en rechterkant van de weg afrasteringen geplaatst om overstekend wild tegen te houden. Op het moment van de aanrijding zou er in één van de wildrasters een opening zijn geweest, waardoor de everzwijnen de snelweg konden opwandelen. Het Vlaamse Gewest bleek hiervan niet op de hoogte te zijn. Volgens het Vlaamse gewest was er daarom sprake van overmacht.

Die argumentatie veegde zowel de rechtbank als het Hof van Beroep van tafel. De afrastering vertoonde wel degelijk een gebrek, omdat een normale afrastering geen gaten of openingen bevat. De rechtbank oordeelde dat het Vlaamse Gewest is tekortgeschoten in zijn verplichting tot onderhoud. Er mag verwacht worden dat deze wildrasters regelmatig worden nagekeken, willen deze stevig en werkzaam zijn om wilde dieren tegen te houden. Het is immers een groot gevaar wanneer dieren zich een weg banen op een autosnelweg waar aan hoge snelheden gereden wordt.

U weze gewaarschuwd: het wildseizoen is begonnen!