Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

OPVALLEND ARREST IN VASTGOEDLAND

  • Handels- en Economisch recht

Een overeenkomst inzake koop en verkoop komt in principe tot stand wanneer partijen het eens zijn over de prijs en het voorwerp.

Het Antwerpse Hof van Beroep heeft in een recent arrest van 19.12.16 echter geoordeeld dat een koop – verkoopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed niet tot stand kan komen via elektronische weg.

Meer zelfs, e-mails kunnen evenmin gebruikt worden als een begin van bewijs door geschrift  om aan te tonen dat er een akkoord was over de prijs en het goed.

Dit betekent dat kopers en verkopers niet langer een beroep kunnen doen op e-mails om te bewijzen dat ze een akkoord hadden over de koop of verkoop van een huis of appartement.

De verkoop van een onroerend goed kan dus juridisch niet beklonken worden via e-mail.

Het Hof baseert zich op de bepalingen van “de wet op de elektronische handel” uit 2003.

Vastgoedmakelaars dienen rekening te houden met de draagwijdte van dit arrest.

Vraag is of de vastgoedmakelaar nog op mailverkeer zal kunnen stoelen om aan te tonen dat zijn bemiddelingsopdracht is verwezenlijkt.

Het Hof van Beroep te Gent houdt er een andere rechtspraak op na en oordeelde eerder dat een SMS  en dus ook een mail wel degelijk als een begin van schriftelijk bewijs in aanmerking kan worden genomen.

Wellicht zal het Hof van Cassatie finaal moeten uitmaken waar kopers en verkopers aan toe zijn.