Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

OPZIJ, OPZIJ OPZIJ – MAAK PLAATS, MAAK PLAATS, MAAK PLAATS – WE HEBBEN ONGELOFELIJKE HAAST!

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Als je een sirene hoort in het wegverkeer, dan doet iedereen maar wat. Sommigen versnellen, anderen vertragen of stoppen of wijken willekeurig naar links of naar rechts uit. Weggebruikers weten niet goed wat te doen, want daar was tot voor kort geen duidelijke regel voor. Daar komt nu verandering in. Na onder andere Duitsland, Luxemburg en Zwitserland heeft ook België het voorbeeld gevolgd van de reddingsstrook.

Sinds 1 oktober is de term ‘reddingsstrook’ geïntroduceerd in het Belgisch wegverkeer. Een reddingsstrook is een vrije rijbaan tussen twee rijstroken.

Voor u als automobilist betekent dit concreet van zodra er zich filevorming voordoet, dat een open strook moet gecreëerd worden, ook wanneer er geen hulpdiensten in de buurt zijn.

De verplichting tot het vormen van een reddingsstrook geldt op alle wegen met 2 of meer rijstroken, dus niet alleen de snelwegen. Voertuigen blijven binnen hun eigen rijstrook. Als u zich met uw voertuig op de linkerrijstrook bevindt, moet u zich uiterst links begeven. Alle andere weggebruikers wijken uit naar de rechterkant.

Belangrijk om weten is dat de pechstrook en het fietspad vrij moeten blijven, als deze aanwezig zouden zijn.

Het doel van de reddingstrook is om hulpdiensten cruciale tijd te laten winnen als ze zich moeten verplaatsen door een file. Door deze verplichting na te leven, werkt u mee aan vlot en veilig verkeer én redt u bovendien levens.

Verder is de reddingsstrook ook voor motorrijders een goede zaak. Zij kunnen op een veilige manier tussen de auto’s die in de file staan, rijden, weliswaar met een aangepaste snelheid.

Handhaving zal gebeuren door de politiediensten, boetes voor het niet vormen van de reddingsstrook kunnen oplopen tot 174 euro.

Neem dus volgende raad ter harte: van zodra er zich file voordoet, bent u verplicht om mee te werken aan het vormen van de reddingsstrook.