Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Parkeerboetes mogelijk jarenlang onwettig uitgedeeld

  • Algemeen

Bij arrest van 28 februari 2013 stelde het Grondwettelijk Hof in antwoord op een prejudiciële vraag een schending vast betreffende de Wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Er wordt alvast uitgekeken naar de reikwijdte van dit arrest. U leest dit hier.