Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Recht van opstal gewijzigd !

  • Algemeen

Onze Belgische wet over het recht van opstal dateert van 10 januari 1824.

Het wordt dus hoog tijd om deze oude wet te herzien en aan te passen aan de noden van de 21ste eeuw. Bij wet van 25 april 2014 werden enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

Voortaan kan het opstalrecht ook boven de grond en niet enkel op de grond gevestigd worden. Dit is een belangrijke aanpassing voor de problematiek die gerezen was onder meer bij het plaatsen van zonnepanelen op daken.

De nieuwe opstalwet laat nu ook toe dat het opstalrecht geheel of gedeeltelijk wordt gevestigd onder de grond (bijvoorbeeld ondergrondse parkings).

Ten slotte kan voortaan elke titularis van een zakelijk recht en niet enkel de grondeigenaar een opstalrecht vestigen. Het opstalrecht blijft nog steeds beperkt tot een maximumduur van 50 jaar.

Hebt u vragen desomtrent, kan het kantoor u steeds nadere toelichtingen verschaffen.

Arne Van der Graesen
Advocaat