Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Rechter beveelt ontruiming sloppenwijk te Jette

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

De problematiek van de bezetting van private grond door rondtrekkende Roma is gekend. Als eigenaar kan het danig frustreren dat uw perceel grond plotsklaps wordt ingenomen – zonder dat u daarvoor de vereiste toestemming voor heeft verleend. Onlangs werd de eigenaar van een perceel grond langs de spoorweg tussen Jette en Laken zelfs geconfronteerd met de oprichting van een hele sloppenwijk op zijn (voorheen) braakliggend terrein.

 

In dergelijke omstandigheden rest doorgaans enkel nog de optie van een gerechtelijke procedure. Ons kantoor legde voor de Brusselse voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg op 19 april 2016 een eenzijdig verzoekschrift neer waarbij de volledige ontruiming van de percelen werd gevorderd binnen de 24u.

 

Diezelfde dag nog volgde een rechterlijke beschikking die de eigenaar in het gelijk stelde. Aan de Roma werd het bevel werd opgelegd om het perceel volledig te ontruimen, en dit op straffe van een dwangsom per dag vertraging dat het perceel niet ontruimd is.

 

Op de eigenaar van een bezet stuk grond rust een diligentieplicht om snel en adequaat te handelen. Het zo spoedig mogelijk neerleggen van een eenzijdig verzoekschrift vormt daarvoor het geëigende instrument. Wij informeren u graag verder over deze mogelijkheid.