Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

REIZIGER HEEFT RECHT OP VOLLEDIGE TERUGBETALING PAKKETREIS

  • Algemeen

In een poging om het virus klein te krijgen, werden de landsgrenzen een tijdlang gesloten en kon men het land slechts verlaten voor essentiële doeleinden. Reisorganisatoren annuleerden noodgedwongen nagenoeg alle reizen die gepland stonden. Reizigers zagen hun droomreis in het water vallen. Als pleister op die wonde trachtten zij de reeds betaalde bedragen terug te vorderen van de reisorganisatoren. Dit bleek niet evident: de ene reisorganisator betaalde terug, terwijl de andere vouchers uitdeelde. In een recent vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde van 19 november 2020 buigt de rechtbank zich over deze kwestie.

Ons kantoor stond hierin een Vlaams gezin bij dat in de zomer van 2019 een pakketreis naar New York had geboekt met voorziene vertrekdatum op 25.03.2020. Het totaalbedrag van 3.073,67 EUR werd voorafgaand de vertrekdatum betaald. Op 24.03.2020 ontving het gezin een mail van het reisbureau waarin de reis werd geannuleerd en waarbij ter compensatie een “tegoedbon” werd gevoegd. Het gezin ging hier niet mee akkoord en eiste een volledige terugbetaling.

De rechtbank overloopt in haar vonnis de basisprincipes van de Wet Reisovereenkomsten. Deze wet is een omzetting van een Europese Richtlijn inzake pakketreizen en voorziet in een grote bescherming van de reiziger. Zo kan de reisorganisator een reis slechts opzeggen indien er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Wanneer een reisorganisator zulks doet, moet deze de reiziger uiterlijk 14 dagen na opzegging van de reis terugbetalen.

De COVID19-pandemie valt onder het begrip “onvermijdbare en buitengewone omstandigheden”. Toepassing makend van de Wet Reisovereenkomsten heeft het Vlaams gezin aldus recht op een integrale terugbetaling, uiterlijk 14 dagen na opzegging van de reisovereenkomst door het reisbureau.

Maar, als alle reizigers hun reissommen zouden opeisen, zou dat in huidige COVID19 crisis een bijzonder grote economische impact hebben op de reisorganisatoren. Om die reden heeft de minister van Economie ingegrepen en twee Ministeriële Besluiten uitgevaardigd. Overeenkomstig deze Ministeriële Besluiten mag de reisorganisator een tegoedbon geven aan de reiziger in plaats van een terugbetaling.

De Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde verwijst vervolgens naar de aanbeveling van de Europese Commissie van 13.05.2020. Hierin verduidelijkt de Commissie dat vouchers als alternatief voor terugbetaling in geld mogelijk zijn, voor zover de reiziger daar vrijwillig mee instemt. Deze voorwaarde werd niet voldaan in de Ministeriële Besluiten aangezien het aanvaarden van een voucher hierin verplicht werd gemaakt.

Overeenkomstig artikel 159 van onze Grondwet moeten de Ministeriële Besluiten van 19 maart 2020 en 3 april 2020 buiten beschouwing gelaten worden.

Met andere woorden heeft het Vlaams gezin recht op een integrale terugbetaling van de reeds betaalde reissommen!

Werd u ook geconfronteerd met een geannuleerde pakketreis en weigert de reisorganisator terugbetaling? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen streven!

Mr. Lia Van de Weyer en Mr. Kurt Smets