Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

REMINDER: UBO-TERMIJNEN EN DEADLINES

  • Algemeen

Zoals eerder gemeld, zijn vennootschappen, vzw’s, internationale verenigingen, stichtingen, trustees, fiduciebeheerders en andere informatieplichtigen vanaf 11 oktober 2020 verplicht om een document te bezorgen waaruit blijkt dat de informatie over hun uiteindelijke begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Dit bewijsstuk kan een kopie zijn van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, een aandeelhoudersovereenkomst,…

Wie de UBO’s na 11 oktober 2020 registreert, kan dit bewijsstuk op het moment van de registratie op het online platform opladen. Wie de registratie reeds had gedaan, krijgt tot uiterlijk 30 april 2021 om dit in orde te brengen.

Allen moeten er bovendien over waken dat de juistheid van de gegevens elk jaar wordt bevestigd. Deze termijn begint te lopen vanaf de initiële registratie of vanaf de laatste wijziging die werd aangebracht in het UBO-register.

Elke wijziging met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden moet ten slotte binnen de maand elektronisch geregistreerd worden in het UBO-register.

Laat u niet vangen aan de termijnen, het niet-naleven van bovenstaande verplichtingen kan gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van 250,00 euro tot 50.000,00 euro of een strafrechtelijke geldboete van 400,00 euro tot 40.000,00 euro (opdeciemen x8).

Mr. Lore Gyselaers