Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

RETRIBUTIEREGLEMENT STAD BERINGEN MBT BESTUURLIJKE INBESLAGNAME VAN VOERTUIGEN (BV) STRAATRACERS

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Op 14 december 2020 keurde de Stad Beringen een retributie goed mbt de mogelijkheid tot (bestuurlijke) inbeslagname van voertuigen. Deze staat sedert 21 december 2020 op de website van de Stad Beringen en is toepasselijk.

Deze maatregel werd ingevoerd om voertuigen van roekeloze chauffeurs te immobiliseren en van de baan te halen als preventieve maatregel. Dit is vooral van toepassing op de zogenaamde ‘straatracers’.

Praktisch wordt het voertuig om die reden bestuurlijk in beslag genomen. Het voertuig wordt getakeld door een erkende takeldienst en daarna gestald ter bewaring. Om de kosten die met deze maatregel gepaard gaan te kunnen aanrekenen, dienden deze opgenomen te worden in een retributiereglement.

Het begrip voertuig houdt eveneens alle toebehoren in, alsook zijn inhoud en de voorwerpen die er aan vastgemaakt zijn.

De gebruikelijke bestuurder van het voertuig, de eigenaar van het voertuig en/of houder van de nummerplaat van het voertuig is de retributie verschuldigd indien de gebruiker van het voertuig op ogenblik van bestuurlijke inbeslagname in overtreding is.

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

* Forfaitaire startretributie bestuurlijke inbeslagname voertuig/takelkost:

– Voertuigen tot en met 3.500 kg: 500 euro

– Voertuigen vanaf 3.500 kg: 1050 euro

* Stalling extra per dag:

– Voertuigen tot en met 3.500 kg: 20 euro per dag

– Voertuigen vanaf 3.500 kg: 40 euro per dag

De Stad zal een hoorzitting organiseren waarna wordt beslist tot opheffing van de bestuurlijke inbeslagname.

Deze moet onmiddellijk worden betaald.

Indien de retributie nadat er 6 maanden verstreken zijn na de bestuurlijke inbeslagname niet voldaan is, wordt het voertuig eigendom van de stad.

Op het moment van ophaling van het voertuig dient de verschuldigde retributie volledig betaald te zijn. Het voertuig wordt niet vrijgegeven zolang de betaling niet voldaan is.

Voor verdere vragen kan u op ons kantoor terecht.

Mr. Kurt Smets