Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

SCHADE DOOR GRONDVERZAKKING

  • Bouwrecht
  • Vastgoed

Verzakkingen door droogte voortaan gedekt door de brandverzekering met de interpretatieve wet van 6 oktober 2021.

 

Brandpolis

 De klimaatverandering zorgt ervoor dat we alsmaar meer te maken krijgen met lange droge periodes. Vele woningen in regio’s met voornamelijk kleigronden worden hierdoor getroffen door verzakkingen als gevolg van de inkrimping van de bodem. De gevolgen zijn vaak zeer ernstig, woningen beginnen te scheuren, met ernstige stabiliteitsproblemen tot gevolg. In sommige gevallen kan de schade zelfs niet meer hersteld worden en dient de woning zelfs te worden afgebroken.

 

Uit de Pano-reportage van maart 2021 bleek hoe schrijnend sommige situaties waren. Woningen waren door de inkrimping van de kleigronden dermate zwaar beschadigd dat de huiseigenaars de schade die soms opliep tot meer dan 100.000,00 EUR zelf dienden te betalen, of erger nog hun woning volledig dienden af te breken.

 

Schadelijders probeerden vele jaren hun brandverzekeraar aan te spreken op grond van de artikelen 123 en 124 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. De brandverzekeraars weigerden evenwel enige tussenkomst omdat in de verzekeringswet sprake is van “een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, die goederen vernielt of beschadigt”, en deze schade volgens de brandverzekeraars niet viel onder de waarborg natuurrampen. Het gevolg was van vele verzekerden in de kou bleven staan, ondanks dat zij jarenlang hun brandverzekering hadden betaald. De enige oplossing voor de verzekerden was het opstarten van een procedure tegen de verzekeraar.

 

 Interpretatieve wet

 Teneinde een einde te maken aan de discussie tussen de brandverzekeraars en de verzekerden, besloot de wetgever tussen te komen. Op 6 oktober 2021 werd een interpretatieve wet aangenomen die de vroegere bepaling die stelt dat “een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, die goederen vernielt of beschadigt, welke geheel of ten dele te wijten is aan een natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming of aardbeving”, ook van toepassing op schade als gevolg van inkrimping van de bodem. De wet werd op 22.11.2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

De brandverzekeraar zal deze schade ten gevolge van de droogte dienen te dekken en dit met terugwerkende kracht. Ook procedures met ‘oude schade’ van voor deze interpretatieve wet zullen van de nieuwe interpretatieve wet gebruik kunnen maken.

 

Ons bouwrechtteam helpt u graag verder om uw schade te recupereren.