Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

SEKSUEEL GETINT BEELDMATERIAAL (VERDER) VERSPREIDEN ZONDER TOESTEMMING IS STRAFBAAR

  • Straf- en Strafprocesrecht

Sinds enkele weken circuleren er op sociale media expliciete naaktfoto’s en -video’s van bekende Vlamingen. Misschien hebben deze beelden ook u bereikt, hoewel u de perso(o)n(en) in kwestie niet – althans niet persoonlijk – kent. Toch lijkt het u amusant om deze content te delen met vrienden, familie en collega’s. Met één tik op uw smartphone worden de beelden verder verspreid. Zo gebeurd, zo gedaan, maar u heeft wellicht niet stilgestaan bij de psychologische impact hiervan op de bekende Vlamingen in kwestie, en al helemaal niet bij de mogelijke strafrechtelijke gevolgen die aan uw handelen kunnen worden gekoppeld.

De strafwetgever is duidelijk: het verspreiden van seksueel getinte beelden zonder toestemming van de betrokkene(n) kan niet door de beugel en is strafbaar. Het is hierbij belangrijk om te benadrukken dat niet enkel de initiële verspreider van de beelden, maar net iedere persoon die de beelden verder deelt, een misdrijf pleegt dat strafbaar is met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar. Deze straf wordt zwaarder wanneer de beelden worden verspreid met kwaadwillig opzet of uit winstbejag. Daarnaast loopt de vrijheidsstraf die u riskeert bij het verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal op tot tien, respectievelijk vijftien jaar indien de beelden betrekking hebben op een persoon die zestien jaar of jonger is.

Het (verder) verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal is dus niet zo onschuldig als u in eerste instantie misschien zou vermoeden. Sexting is immers een privéaangelegenheid en hoort thuis in de privésfeer en niet op sociale media kanalen van niet-betrokken personen. Denk na over de impact voor zij die wel persoonlijk betrokken zijn en roep de verdere verspreiding een halt toe.

Voor verdere uitleg en deskundig advies kunt u steeds bij ons terecht.

Mr. Louisa Van Looy