Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

SEMINARIE: “Algemene Voorwaarden” 25 september 2019

  • Handels- en Economisch recht

De juridische wereld evolueert razendsnel.
Voor ondernemers zijn een aantal belangrijke wetswijzigingen recentelijk ofwel goedgekeurd in het federaal parlement, ofwel reeds wet geworden.
Het vrije ondernemingsbewijsrecht werd gemoderniseerd en is reeds op 01.01.2018 in werking getreden. Wij wijzen u op de subtiele aanpassingen die werden doorgevoerd en op het stijgend belang van de factuur en correcte algemene voorwaarden.

Op 21.03.2019 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed om bij handelsbetrekkingen tussen ondernemingen de KMO’s en de kleinere producenten beter te beschermen door een aantal bedingen in contracten en algemene voorwaarden te verbieden of te laten onderzoeken door de rechter op hun geldigheid.

Volgende topics bieden zich aan:

  • zijn mijn algemene voorwaarden vandaag nog actueel?
  • zijn zij afdwingbaar of niet?
  • bespreking van de belangrijkste clausules in uw algemene voorwaarden in het licht van de recente evoluties.
  • De nieuwe verboden clausules in b2b-relaties in vergelijking van b2c-relaties.
  • Algemene voorwaarden bij online-transacties
  • Battle of forms: zijn alleen mijn eigen algemene voorwaarden van toepassing?
  • Taalvereisten bij internationale contracten en belang van forumbeding voor en na de Brexit.

De verschillende items worden tijdens het avondseminarie op 25 september 2019 toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (aanvang 19u00).

Sprekers: Peter Bouts, Christoph Bielen, Charlotte Van Thienen, Karen Kelchtermans en Arne Van der Graesen
Vragen kunnen gesteld worden via e-mail en worden door ons team beantwoord.

Bent u geïnteresseerd dit seminarie bij te wonen?

Stuur dan een mailtje naar [email protected]

Tot dan?