Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

SOS wanbetalers

  • Handels- en Economisch recht

Uit een rapport van Graydon in samenwerking met Unizo over het betaalgedrag bij 572 Vlaamse en Brusselse ondernemingen, blijkt dat 8 op de 10 ondernemers wordt geconfronteerd met laattijdige betalingen, en dat dit de ondernemingen wel 10 miljard euro per jaar kost.

Oorzaak vaak “nalatigheid” – weinig beroep op externen voor invordering

Een opmerkelijke vaststelling is dat de “nalatigheid van de klant” beduidend hoger scoort als reden voor wanbetaling dan de “onmogelijkheid om te betalen”. Slechts in beperkte mate ligt een effectieve betwisting van de factuur aan de basis voor de het uitblijven van betaling. Dit betekent dat veel facturen die niet worden betaald, wel kúnnen worden betaald, maar gewoon blijven liggen of de discussie vaak lang aansleept.

Er werd ook onderzocht welke concrete stappen ondernemingen nemen ter invordering van hun facturen. Hieruit blijkt dat ondernemingen zelf wel trachten de nalatige klanten telefonisch aan te manen of aan te schrijven, maar voor verdere stappen in het algemeen weinig beroep doen op externe partijen (30%). KMO’s doen in het algemeen minder beroep op een externe partij.

Bij de beslissing om een dossier over te geven aan een derde, weegt de identiteit van de klant in kwestie meer door dan het bedrag van de factuur.

Als men het dossier dan toch aan derden overmaakt, gebeurt dit meestal aan een advocaat (50%).

Welke maatregelen kan u nemen?

Unizo maakte in het rapport een aantal interessante beleidsaanbevelingen, zoals een aanscherping van de bestaande wetgeving over betalingsachterstand. Volgens Unizo zou de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen als principe moeten worden aangenomen, en in deze 30 dagen ook de verificatietermijn voor vorderingen (vaak toegepast in de bouwsector) op te nemen.

U hoeft niet te wachten op een aanpassing van de wetgeving om de betalingsachterstand bij uw klanten aan te pakken.

Gevaco Advocaten kan u en uw onderneming bijstaan om in de eerste plaats een evenwichtig contract te onderhandelen met redelijke betalingstermijnen, of om algemene voorwaarden op te stellen waarin een betalingstermijn wordt voorzien, eventueel gekoppeld aan nalatigheidsinteresten en een schadevergoeding die verschuldigd zijn bij laattijdige betaling.

Ook voor de invordering van uw onbetaalde facturen kan u beroep doen op ons kantoor. Wij helpen u graag verder en bekijken samen met u een formule en werkwijze op maat van uw onderneming. Zo kunnen wij u adviseren omtrent de formulering en inhoud van ingebrekestellingen die u zelf uitstuurt, of kan de volledige invordering van de facturen door ons worden opgenomen. Dit geldt uiteraard voor de “onbetwiste” schuldvorderingen, maar ook ingeval van betwisting van uw facturen zoeken wij samen met u naar een snelle en concrete oplossing.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Het onderzoek van Graydon en Unizo kan u via deze link raadplegen: https://www.unizo.be/sites/default/files/graydon-barometer-betaalgedrag-2018-be.pdf

 

Valerie Ghysen