Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Spotify, Netflix en Yelo binnenkort mee op vakantie (binnen de EU)!

  • Algemeen

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een abonnement op een online dienst zoals Netflix, Spotify, Yelo van Telenet, Proximus TV en anderen. Deze providers maken het mogelijk voor de abonnee om gebruik te maken van een databank bestaande uit muziek, series, films en andere digitale inhoud die door de provider ter beschikking wordt gesteld.

In de meeste gevallen zijn zulke onlinediensten echter territoriaal beperkt. Zo kan u van de meeste onlinediensten geen gebruik maken op het ogenblik dat u zich niet meer bevindt in het land waar u uw account heeft geopend, of uw abonnement bent aangegaan. Dit komt omdat de licenties waarvan deze online providers gebruik maken om de inhoud te mogen verdelen, zelf territoriaal beperkt zijn. Dit zorgt bij veel gebruikers uiteraard voor de nodige ergernis, zeker wanneer er extra betaald wordt voor de dienst.

Welnu, de Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel van verordening om de providers van zulke online diensten te verplichten een abonnee in staat te stellen de online dienst te gebruiken wanneer hij of zij tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat van de EU.

Krachtens deze verordening zal u op vakantie of gedurende een zakenreis binnen de EU zonder problemen gebruik kunnen maken van de onlinediensten waar u op bent geabonneerd. Een namiddagje Netflix wanneer het regent in de Provence? Uw Spotify afspeellijst beluisteren op het strand aan de Costa del Sol? Hopelijk binnenkort werkelijkheid!

Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer deze verordening juist zal worden ingevoerd, maar binnen de Commissie wordt er hard gewerkt om het voorstel zo snel als mogelijk te realiseren. Zo werd er zeer recent, op 18.05.2016 nog een compromisvoorstel geformuleerd door de Raad, met daarin een aantal wijzigingen van het oorspronkelijke voorstel.

U kan de nodige documenten hier raadplegen: Voorstel van verordening: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/NL/1-2015-627-NL-F1-1.PDF ; Compromisvoorstel: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8939-2016-INIT/nl/pdf.