Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Stel u voor, u krijgt een penale boete en betaalt deze niet. Wat kan het drastische gevolg zijn?

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Vanaf 1 januari 2017 kan de douane alle wanbetalers aan de kant zetten. Niet meer alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting, of bestuurders van voertuigen die niet gekeurd of verzekerd zijn, maar iedereen met een niet-betaalde penale boete of openstaande douane-of accijnsschuld. Voorbeelden zijn boetes opgelegd omwille van drugsfeiten, geweld, fraude, etc.

Douaniers zijn bevoegd om d.m.v. nummerplaatherkenning de identiteit van de bestuurder van een voertuig vast te stellen. Op die manier kunnen zij detecteren of de eigenaar van het voertuig of de titularis van het kenteken van het voertuig nog een openstaande penale boete of douane- en accijnsschuld heeft. Indien dit het geval is, zal het voertuig aan de kant gehouden worden en moet de bestuurder de openstaande schuld op dat ogenblik betalen aan de douanier.

Inbeslagneming

In geval van niet-betaling neemt de douane het voertuig in beslag, zonder dat hiervoor een machtiging van de beslagrechter nodig is. De bestuurder ontvangt ter plekke een ‘bericht van inbeslagneming’. Maar omdat er de mogelijkheid bestaat dat de bestuurder niet de titularis is van het kenteken van het voertuig, wordt het bericht ook binnen de twee werkdagen verstuurd naar het adres van de titularis. Het bericht wordt geacht te zijn ontvangen op de derde werkdag na de verzending. De titularis is verplicht om het bericht onverwijld aan de eigenaar van het voertuig te bezorgen. Het voertuig wordt in beslag genomen op kosten en risico van de eigenaar of de titularis van het kenteken van het voertuig.

De inbeslagneming wordt pas opgeheven op de dag van de volledige betaling van de verschuldigde geldsommen, verhoogd met de kosten van de inbeslagname waaronder de takelings- en stallingskosten.

Overgang tot verkoop

Als er binnen 10 dagen na datum van ontvangst van het ‘bericht van inbeslagneming’ nog geen betaling gebeurde, kan er overgegaan worden tot verkoop van het voertuig.

Bij verkoop wordt de opbrengst in eerste instantie gebruikt om douaneschulden te vereffenen. Nadien worden de verkoopkosten en de kosten van de inbeslagneming vereffend, vervolgens de accijnsschulden en in laatste instantie de verschuldigde geldsommen. Het eventuele overschot wordt terugbetaald aan de voormalige eigenaar van het voertuig of aan de titularis van het kenteken van het voertuig.

Programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016.

Kurt Smets

advocaat