DE WARMSTE WEEK

De GEVACO-actie een “Warm hart voor mama’s” heeft een bedrag van maar liefst 3.665,70 EUR opgebracht !

Bewijswaarde van de aanvaarde factuur in het licht van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Met de invoering van het vernieuwde ondernemingsrecht bij wet van 15 april 2018 werd onder meer het ondernemingsbewijs gemoderniseerd. Ik verwijs hiervoor naar mijn uiteenzetting hierover in Nieuwsbrief 45. Het wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende de invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek zet deze hervorming verder.