Battle of forms

Een battle of forms kan zich voordoen wanneer bij het sluiten van een overeenkomst beide partijen verwijzen naar hun eigen algemene voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de ene firma een offerte verstuurt met op de achterzijde haar algemene voorwaarden en de andere firma een bevestiging van de offerte stuurt met haar eigen algemene voorwaarden.

Isolatieproblemen

Het is al een tijdje bekend dat door een gebrek aan grondstoffen er een schaarste is in isolatiemateriaal met prijsstijgingen en lange leveringstermijnen tot gevolg.

Invordering onbetwiste geldschulden

Sedert 22.06.2016 is de nieuwe wetgeving voor het invorderen van onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen in werking getreden. De bedoeling van de wet is het innen van schuldvorderingen efficiënter te maken.

Nieuwe verplichtingen Online handelaars

Sedert 9 januari 2016 zijn online handelaars verplicht om de link naar het Europese online geschillenplatvorm (http://ec.europa.eu/odr/) op hun website te zetten en op te nemen in hun e-mails aan consumenten en hun algemene voorwaarden.