Mr. Henri Vandebergh spreker op uiteenzetting over stopzettingsmeerwaarden

Mr. Henri Vandebergh werd gisteren 19 februari uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over stopzettingsmeerwaarden in het kader van de case studies-sessies georganiseerd door de Hogeschool PXL en het LVAB.
Is er sprake van een stopzettingsmeerwaarde wanneer een bedrijfsactief na de stopzetting van een eenmanszaak gedurende 10 jaar wordt verhuurd aan een vennootschap die de vroegere activiteit verderzet?
In welk jaar is de stopzettingsmeerwaarde belastbaar?…

Noot onder GwH 5 juli 2018 (arrest nr. 88/2018) ” Over het recupereren van BTW op erelonen van deurwaarders via de terugbetaling van gerechtskosten.”

Op 5 juli 2018 sprak het Grondwettelijk Hof een arrest uit met betrekking tot een problematiek die al sinds het onderwerpen van de gerechtsdeurwaarders aan de belasting over de toevoegde waarde gekend is, met name dat sommige btw-belastingplichtigen erin zouden kunnen slagen om tweemaal de btw op erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders te recupereren.

GEVACO SEMINARIE: De BBI voor de deur

Gevaco Advocaten organiseert op 27 februari het seminarie “de BBI voor de deur”. De bevoegdheden van de Bijzondere Belastingsinspectie zullen er onder de loep genomen worden. Wat mogen de inspecteurs? Wat mag /moet u als onderneming? Deze en andere vragen zullen voor u verder uitgeklaard worden.

Aankomende seminaries GEVACO ADVOCATEN

Gevaco advocaten zal in 2018 tal van interessante seminaries organiseren. Zo zullen wij op 22 februari 2018 een uiteenzetting verzorgen omtrent het nieuwe erfrecht, en worden actuele topics uit de vastgoedwereld onder de loep genomen tijdens de infosessie op 7 maart 2018.