NIEUWE PUBLICATIE MR. JORIS GEBRUERS

Mr. Joris Gebruers publiceerde in het Tijdschrift voor Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu (S.T.O.R.M. 2020/1, 8/01-8/04) een nieuw artikel, getiteld: “Bouwheer, blijf op uw erf! Of toch niet?”.

De opmars van het GBOL-beginsel als grondslag voor schadevergoeding

Dit stukje bespreekt de toepassing van het GBOL-beginsel als grondslag voor een procedure in schadevergoeding bij de burgerlijke rechter. De afkorting GBOL staat voor ‘gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten’. Uit een analyse van de recente (lagere) rechtspraak blijkt dat dit beginsel de laatste tijd sneller wordt aanvaard om een bestuur te veroordelen tot een schadevergoeding.

Bouwpromotor draait op voor vuile grond

In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt zich uitgesproken over de problematiek van de verkoop van een woning met bodemverontreiniging in het perceel grond. Zoals de titel van dit stukje doet vermoeden, heeft de bouwpromotor finaal aan het korte eind getrokken.

Het recupereren van plan-MER’s in de planprocedure: niet altijd een goed idee

In het vrij recente arrest nr. 240.302 van 22 december 2017 spreekt de Raad van State zich uit over de kwestie of de plannende overheid kan teruggrijpen naar een eerder opgesteld plan-MER, dan wel een nieuw plan-MER moet opstellen. Het is een algemeen gekend gegeven dat het doorlopen van een MER-procedure een tijdrovende aangelegenheid vormt. Die vertraging kan soms worden vermeden door beroep te doen op een plan-MER dat eerder werd opgesteld.