Wijzigingen Wegcode

In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 zijn een aantal wijzigingen op de Wegcode gepubliceerd.
Concreet betreft dit de Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling “alle fietsers tegelijk groen” in te voeren,

Bevel tot betaling

Op 1 juli 2017 trad een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).

Nieuwe regeling inzake verwerping erfenissen

Iedereen kon tot voorheen de erfenis van iemand naast de gewone zuivere aanvaarding, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen wat ook kon gebeuren via een verklaring op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Foutloze vergoeding verkeersongevallen opgeheven?

Tot voorheen kon U wanneer uw voertuig met minstens één ander voertuig betrokken was in een verkeersongeval en het niet mogelijk was om vast te stellen wie aansprakelijk was voor het ongeval, aanspraak maken op vergoeding van uw schade bestaande uit zowel de lichamelijke letsels alsook de materiële schade (bijvoorbeeld de voertuigschade).

Stel u voor, u krijgt een penale boete en betaalt deze niet. Wat kan het drastische gevolg zijn?

anaf 1 januari 2017 kan de douane alle wanbetalers aan de kant zetten. Niet meer alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting, of bestuurders van voertuigen die niet gekeurd of verzekerd zijn, maar iedereen met een niet-betaalde penale boete of openstaande douane-of accijnsschuld. Voorbeelden zijn boetes opgelegd omwille van drugsfeiten, geweld, fraude, etc.