GEVACO informeert: Wetswijzigingen economisch recht (VIDEO)

In het economisch recht werden er recent enkele belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd, die onder meer betrekking hebben op de misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

De inhoud van algemene voorwaarden: de introductie van de imprevisieleer in het Belgisch recht

In een recent artikel benadrukte mr. Van Thienen reeds het belang van het gebruik van sluitende algemene voorwaarden: https://tinyurl.com/yxo8hbot
Met de publicatie van het nieuwe voorontwerp van wet van 30 maart 2018 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van Boek 5 “Verbintenissen” werd er vorm gegeven aan de belangrijke wijziging van ons verbintenissenrecht.

Steeds een recht op compensatie bij annulering van de vlucht?

In een artikel van 13 juni 2017 hebben wij reeds toegelicht dat men als consument geniet van een wettelijke bescherming indien men een vlucht boekt en die wordt wegens omstandigheden geannuleerd, of wanneer men geconfronteerd wordt met een vertraging van die vlucht.

Verborgen Gebreken

In het seminarie dat we op 7 maart organiseerden rond de nieuwigheden in de vastgoedwereld werd door Mr. Michiel Beutels een uiteenzetting gegeven over verborgen gebreken. Hier kan u een samenvatting terugvinden: