Activering van spaarders

Met ingang vanaf 1 januari 2018 werd er gesleuteld aan de vrijstelling van ontvangen intresten op spaargelden aangehouden op gereglementeerde spaarrekeningen.

(Opnieuw) hervorming van de rolrechten op til

De wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten had tot doel de griffierechten te hervormen. Belangrijke nieuwigheid hierbij was dat de wetgever ervoor opteerde om de rolrechten onder meer te bepalen op basis van de waarde van het geschil.

Opheffing van de aftrek voor octrooi-inkomsten

In een vorige editie werd reeds kort stilgestaan bij het BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)-plan van de OESO, meer bepaald in het kader van een opmars van (geautomatiseerde) internationale gegevensuitwisseling voor fiscale doeleinden. Dit OESO-plan illustreert de toename aan inspanningen om belastingontduiking- en/of ontwijking te counteren. Ook hier knopen we terug aan bij het BEPS-plan.

De factuur heropgevist

Met ingang van 1 januari 2016 werd de factuur hersteld als oorzaak van opeisbaarheid van de Btw.