Maximale arrestatietermijn verlengd naar 48u

Vanaf woensdag 29.11.2017 is de termijn waarbinnen een onderzoeksrechter dient te beslissen over de aanhouding van een gearresteerde verdachte opgetrokken van 24u naar 48u. Indien de onderzoeksrechter binnen die periode geen beslissing neemt, moet de van zijn vrijheid beroofde verdachte worden vrijgelaten.

Nieuw Strafwetboek in ontwikkeling

Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar, horen ook nieuwe vooruitzichten. Op het gebied van het strafrecht beloven het alvast boeiende tijden te worden. Minister van Justitie Geens zal namelijk de komende maanden zijn justitieplan voorstellen.

Grondwettelijk Hof verklaart verruimde minnelijke schikking in strijd met Grondwet

Bij een arrest van 2 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof de zogenaamde wet op de verruimde minnelijke schikking gedeeltelijk ongrondwettelijk verklaard. Die wet, smalend ook wel de afkoopwet genoemd, laat toe dat het openbaar ministerie onder bepaalde voorwaarden aan een verdachte voorstelt om een bepaalde geldsom te betalen. Indien de verdachte hierin toestemt, vervalt de strafvordering.