Recht van opstal gewijzigd !

Onze Belgische wet over het recht van opstal dateert van 10 januari 1824.

Het wordt dus hoog tijd om deze oude wet te herzien en aan te passen aan de noden van de 21ste eeuw. Bij wet van 25 april 2014 werden enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

Voortaan kan het opstalrecht ook boven de grond en niet enkel op de grond gevestigd worden. Dit is een belangrijke aanpassing voor de problematiek die gerezen was onder meer bij het plaatsen van zonnepanelen op daken.

De nieuwe opstalwet laat nu ook toe

Uw Europees vermogen op het bureau van de fiscus

Binnenkort zal zo goed als elke vorm van vermogen dat Belgen rechtstreeks of onrechtstreeks aanhouden in de Europese Unie, spontaan meegedeeld worden aan de Belgische fiscus.

De anonimiteit van buitenlands vermogen was sinds de bijstandsrichtlijn van 15 februari 2011 al sterk afgenomen, doordat alle EU-landen gegevens moeten wisselen die betrekking hebben op inkomsten uit arbeid, directiehonoraria zoals tantièmes en presentiegelden, levensverzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van en inkomsten uit o

Nieuwe bron voor intellectuele eigendomsrechten

Nieuwe bron voor intellectuele eigendomsrechten,
gebundeld in het nieuw Wetboek van Economisch recht

De voorbije jaren werd de economische wetgeving grondig hervormd. De verschillende wetten met betrekking tot het Belgisch economisch recht werden gebundeld in een Wetboek van Economisch Recht dat thans (voorlopig) in 18 boeken voorziet.

Op 1 januari 2015 is het laatste deel van het nieuwe Wetboek van Economisch recht in werking getreden. Met de wet van 19 april 2014 werd boek XI “Intellectuele eigendom”

Opgepast in het verkeer ! Verstrenging van de Wegverkeerswet

Met de Wet van 9 maart 2014, heeft de wetgever de verkeerswetgeving verstrengd. De doelstelling is, zoals steeds, het nog verder terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer.

Wij overlopen even de belangrijkste wijzigingen en de datum van inwerkingtreding en/of toepasselijke feiten:

1. Alcohollimiet van 0,09 mg/l UAL voor professionele chauffeurs (0,2 promille)

Van toepassing vanaf vanaf 1 januari 2015.

De maximaal toegelaten alcoholconcentratie voor vrachtwagenbes

Onteigening ? Laat u niet zo maar doen !

In de afgelopen jaren en ook nu nog is de overheid bezig met het aanleggen van nieuwe fietspaden en ook met infrastructuurwerken om de veiligheid van de wegen te verbeteren.
In dat kader zijn er dikwijls onteigeningen nodig.
Specifiek daaraan is dat men meestal maar een aantal meters van de grond aan de straatzijde onteigent en dat daarvoor de vergoedingen beperkt zijn en zeker niet overeenkomen met de normale (bouw)grondwaarde.

Die onteigeningsprocedures worden meestal ingesteld op grond van de wet van 26

Afscheid van Mr. Bianca Picerno

Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Bianca Picerno.

Wij danken haar voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren en wensen haar alle succes toe.

Nieuwe aanwinst voor ons kantoor

Met stagiair Neil Simons heeft ons kantoor een nieuwe aanwinst.

Mr. Simons was voorheen werkzaam als fiscaal consulent bij een big four kantoor te Brussel.

Hij zal voornamelijk actief zijn in het strafrecht en fiscaal recht.

Wij wensen hem veel succes met de uitbouw van zijn carrière.

Onteigening sneltramlijn Spartacusproject

In het Belgisch Staatsblad van 02.10.2014 is het onteigeningsbesluit van 12.06.2014 m.b.t. de sneltramlijn Hasselt-Maastricht (tot Belgisch/Nederlandse grens te Lanaken) gepubliceerd.
De Vlaamse Overheid heeft daarin machtiging gegeven aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn om tot onteigening over te gaan van gronden die op het tracé van de sneltram liggen gelegen in Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Lanaken.
Eveneens heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken beslist dat de inbezitname

Betaalt u te veel belastingen omwille van een tweede verblijf in het buitenland?

Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 11 september 2014 België veroordeeld voor het discrimineren van eigenaars die vastgoed bezitten in het buitenland. Voor een in België gelegen onroerend goed dat niet verhuurd is, wordt het belastbaar bedrag in de personenbelasting bepaald op basis van het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen vertegenwoordigt een geschat fictief huurinkomen, maar steunt nog steeds op de huurprijzen van de laatste algemene herziening van de kadastrale inkomens op 1 januari 19

Afscheid van Mr. Sandra Stulens

Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Sandra Stulens.

Wij danken haar voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en wensen haar alle succes toe.