Nieuwe lichting

Proud to present : onze nieuwe collega’s Mr. Liezel Naus, Mr. Lotte Geuens en Mr. Lars Motmans

GREAT WORK!

Veel dank aan ons team van secretaresses en ondersteunend personeel !

Het belang van een juiste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Het belang van een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is allicht door elke ondernemer die een economische activiteit uitoefent voldoende gekend.
In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 14.04.2014 werd echter ook nog eens opnieuw het belang benadrukt dat een onderneming niet alleen een inschrijving neemt maar dit ook doet voor de activiteiten die zij gerechtigd is uit te oefenen en waarvoor zij een factuur heeft uitgeschreven.