OPNIEUW WIND IN DE WIEKEN…

Decreetgever houdt de met het Unierecht strijdig bevonden Vlaamse milieuvoorwaarden voor windturbines voor drie jaar in stand

GEEN VERDERE VERTRAGING BIJ DE BEHANDELING VAN UW OMGEVINGSAANVRAAG

Ook al slaat het coronavirus wereldwijd hard toe en werd het sociaal en economisch leven in een mum van tijd gereduceerd tot het hoogst noodzakelijke, haar impact op het Vlaams Omgevingsrecht en meer specifiek de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen en ruimtelijke planinitiatieven, lijkt beperkt te blijven.