ZETELVERPLAATSING VAN UW VENNOOTSCHAP: HOE GAAT U TE WERK?

Op welke wijze kan ik de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap verplaatsen ? Wie heeft de bevoegdheid om de beslissing tot zetelverplaatsing te nemen ? Moet ik steeds mijn statuten wijzigen om de maatschappelijke zetel te kunnen verplaatsen ?

De statutaire zetelleer maakt zijn intrede in België

Op 1 januari 2020 kon men niet enkel de intrede van een nieuw decennium vieren maar ook de toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.). De inwerkingtreding ervan dateert van 1 mei 2019 en voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2023. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) heeft het vroegere Wetboek van Vennootschappen vervangen.