Wederbeleggingsvergoeding van maximaal 6 maanden nu ook voor bedrijven

Bedrijven die hun investeringskredieten vervroegd willen terugbetalen, krijgen vaak te maken met een torenhoge wederbeleggingsvergoeding, die in sommige gevallen zelfs hoger is dan de totaliteit van de intresten die verschuldigd zouden zijn over de volledige looptijd van de lening. In de praktijk leidt dit ertoe dat bedrijven omwille van het hoge kostenplaatje toch niet overgaan tot een vervroegde terugbetaling van hun kredieten.