Uitstel, afgelasting, annulering – What’s in a name?

De vele teleurgestelde festivalgangers zullen het geweten hebben, Pukkelpop werd vorige week definitief afgelast. De organisatie laat hen de keuze om terugbetaling van het ticket te vragen, of dit automatisch over te laten zetten naar de editie van volgend jaar. De mail om deze terugbetaling aan te vragen werd gisteren uitgestuurd.

Kleine lettertjes – geen buitensporige gevolgen?

Op 1 juni 2021 werden de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding voor een derde keer geïndexeerd. Een goed moment dus om de kosten die gepaard gaan met een procedure nog eens onder de loep te nemen.

COVID-19: OVERMACHT OF ONMACHT?

Wat als mijn onderneming ernstige moeilijkheden ervaart met het nakomen van contractuele verplichtingen, of dat het nakomen van deze verplichtingen zelfs onmogelijk wordt ten gevolge van (maatregelen die getroffen werden tegen) het coronavirus?

SOS wanbetalers

Uit een rapport van Graydon in samenwerking met Unizo over het betaalgedrag bij 572 Vlaamse en Brusselse ondernemingen, blijkt dat 8 op de 10 ondernemers wordt geconfronteerd met laattijdige betalingen, en dat dit de ondernemingen wel 10 miljard euro per jaar kost.

Update – Inschrijving in Kruispuntbank der Ondernemingen

In een voorgaand nieuwsbericht werd uw aandacht reeds gevestigd op het belang van een correcte en vooral volledige inschrijving van uw onderneming in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Indien u niet correct bent ingeschreven, of indien niet alle activiteiten van uw onderneming werden geregistreerd, loopt u het risico dat een vordering in het kader van een procedure voor de rechtbank onontvankelijk wordt verklaard.

Wie te laat betaalt, betaalt twee keer…

Wanneer u een verkeersovertreding heeft begaan, bestaat de kans dat u een “voorstel tot onmiddellijke inning” ontvangt. Indien u het voorgestelde bedrag betaalt, komt de strafvordering te vervallen en zal u dus niet worden vervolgd voor de begane inbreuk.