VERBOD OP NIET–ESSENTIELE REIZEN

Tijdens het overlegcomité van 22 januari 2021 kondigde de Belgische overheid een verbod op niet-essentiële reizen af en dat met ingang vanaf 27 januari tot 1 maart.

RUZIE MET UW BUUR

U heeft ruzie met uw buur en u wilt naar de rechter stappen? Welke stappen kan u dan ondernemen?

DE DIGITALE VOLMACHT IN CORONATIJD

De wetgever wil justitie en het notariaat zoveel mogelijk laten verder werken tijdens de coronacrisis en dit in veilige omstandigheden en conform de vereiste social distancing.
Dat vraagt tal van aanpassingen in het Gerechtelijk Wetboek en de Wet op het notarisambt.

Het Goederenrecht 2.0

In het dagelijkse leven hebben we voortdurend te maken met het goederenrecht.
Het bevat de regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal enz.

Het nieuwe bewijsrecht

Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De gemoderniseerde bewijsregels komen in Boek 8 van het gloednieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, vooral om de zaken te verduidelijken en beter te definiëren, in te spelen op technologische evoluties en knelpunten aan te pakken. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de uitbreiding van het vrij bewijsstelsel.

Onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten

Ondernemingen die niet voor onaangename verrassingen willen staan, besteden best voldoende aandacht aan hun algemene voorwaarden.
Enerzijds moeten zij de consument voldoende informeren over bedingen die afwijken van het suppletief recht. Anderzijds moeten zij erover waken dat deze bedingen inhoudelijk niet in strijd zijn met de bedingen uit de zwarte lijst, noch een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen creëren.
We illustreren dit aan de hand van een concreet voorbeeld.

Het nieuwe huwelijksvermogensrechtelijk statuut van vennootschapsaandelen

Het statuut van aandelen gaf in het oude huwelijksvermogensrecht aanleiding tot heel wat controverses in rechtspraak en rechtsleer. In de huidige bijdrage gaan we niet verder in op de oude regeling.
De nieuwe wet van 22 juli 2018 – in werking getreden op 1 september 2018 – heeft het statuut van deze goederen en rechten uitgetekend aan de hand van drie krachtlijnen.

De nieuwe bemiddelingswet

Op 2 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.’…