Nieuwe adem voor de milieustakingsvordering?

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 10/10/2019 de afschaffing van het substitutierecht voor inwoners van gemeenten ongrondwettig verklaard. Door die afschaffing werd het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu op onaanvaardbare wijze beknot.

Bemiddeling met overheden = aan te moedigen !

In milieuzaken, ruimtelijke ordening en stedenbouw (nu omgevingsrecht genoemd), ambtenarenzaken, onteigening, administratieve sancties, enz. zijn publiekrechtelijke personen meestal betrokken.

Naar de Raad voor de Verkiezingsbetwistingen gaan?

Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in België. Hopelijk wint jouw partij en jouw kandidaat ! Er zullen goede verliezers maar ook slechte verliezers zijn… Indien je bezwaren hebt tegen de verkiezingen, kan je naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaan.

BEREIKBAARHEID VAN ONS ADVOCATENKANTOOR

Door de werken op de E313 aan het op- en afrittencomplex 26 ter hoogte van Beringen kan u ernstige verkeershinder ondervinden. De afrit Beringen komende van Hasselt/Luik is volledig afgesloten. Meer informatie over de bereikbaarheid van ons kantoor vindt u hier.

MAG IK NOG EEN STAL ZETTEN VOOR MIJN HOBBYDIEREN ?

In agrarisch gebied mogen mits voorafgaande omgevingsvergunning natuurlijk stallen voor dieren gebouwd worden. Dit kadert dan onder de agrarische of para-agrarische activiteiten en de beroepslandbouw.
Meer problematisch wordt het voor mensen die als “hobby” paarden, schapen, geiten of andere dieren hebben.

GEVACO ADVOCATEN loopt de Warmathon in Hasselt

Naar aanleiding van de Studio Brussel solidariteitsactie ‘de warmste week’ werd op 19/12/2017 de Warmathon in Hasselt gelopen.
Ook GEVACO ADVOCATEN stuurde een gemotiveerde delegatie ten voordele van het goede doel.