Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Tariferingsbureau voor de bouwsector treedt eindelijk in werking

  • Bouwrecht

Wij hebben u reeds verschillende keren meegenomen doorheen de Wet Peeters (klik hier en hier).

Zo zijn aannemers sinds 1 juli 2018 reeds verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren en sinds 1 juli 2019 dienen architecten en andere (intellectuele) dienstverleners hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

De Wet Peeters voorziet daarenboven in een tariferingsbureau “Bouw”, die tot taak heeft het vaststellen van de premie en de voorwaarden waaronder een bouwpartner verzekerd kan worden. Tot voor kort was het tariferingsbureau voor de bouwpartners echter een vaag begrip.

Het KB van 4 februari 2020 heeft – onder druk van de Orde van Architecten – het tariferingsbureau “Bouw” eindelijk een invulling gegeven. Een bouwpartner die geen dekking vindt op de reguliere verzekeringsmarkt, kan – bij bewijs van 3 weigeringen – terecht bij het tariferingsbureau “Bouw” voor een aanvraag tot verzekering.  

Het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds wordt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van dat nieuwe tariferingsbureau “Bouw”. Het tariferingsbureau “Auto” en het tariferingsbureau “Natuurrampen” werden reeds ondergebracht onder het Motorwaarborgfonds.

We sommen enkele aandachtspunten voor u op:

  • Het tariferingsbureau “Bouw” zal alleen individuele tariferingsaanvragen voor een specifiek project dekken, terwijl de reguliere verzekeringsmarkt vooral jaarpolissen aanbiedt.
  • Het aanbod van het tariferingsbureau “Bouw” zal bovendien niet onderhandelbaar zijn en zal 2 maanden blijven gelden.
  • Een aanvraagdossier zal bestaan uit een attest waaruit de financiële gezondheid van de bouwpartner blijkt, alsook ten minste 3 recente (lees maximum 2 maanden eerder opgesteld) weigeringsbrieven. Het tariferingsbureau “Bouw” mag uiteraard altijd extra informatie opvragen.
  • Het is overigens mogelijk dat de bouwpartner verplicht wordt zijn risico te laten evalueren door een erkend extern controleorgaan.
  • Bij het indienen van een aanvraag, zal het tariferingsbureau “Bouw” 2 tot 4 maanden de tijd krijgen om een voorstel te formuleren of een aanvraag gemotiveerd te weigeren.

Er was reeds sprake van een tariferingsbureau “Bouw” in de wetten van 31.05.2017 en 09.05.2019, doch  verscheen de uitwerking hiervan pas op 13 februari 2020 in het Belgisch Staatsblad. Het tariferingsbureau is actief sedert 23 februari 2020 en zal aldus uw aanvraag tot verzekering kunnen onderzoeken.

Indien u vragen heeft aangaande uw verzekeringsplichten, aarzel dan niet ons te contacteren.

Mr. Anne Loenders