Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Marc Boes

Specialisatie:

Bestuurs- en Omgevingsrecht
Bestuurs- en Omgevingsrecht

Ik ben Marc Boes.

Actief in het bestuursrecht en omgevingsrecht. Ik houd me vooral bezig met dossiers inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht, gemeentewegen, onteigeningen, rechtsbescherming tegen de overheid enz. ..

Mijn professionele loopbaan ziet er vandaag als volgt uit:

  • Professor Emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven met onderwijsopdrachten inzake bestuursrecht, milieurecht en sportrecht.
  • Doctor in de Rechtsgeleerdheid
  • Licentiaat in het notariaat
  • Licentiaat in de rechten
  • Advocaat sedert 1986
  • Lid van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering
  • Aanvullend rechter in de Raad voor Vergunningsbetwistingen
  • Scheidsrechter in het Belgisch Arbitragehof voor de Sport
  • Gewezen plaatsvervangende raadsheer bij het Hof van Beroep van Brussel.
  • Gewezen voorzitter van de Raad voor Betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Artikelen waaraan ik heb bijgedragen:

Contacteer mij:

Bedankt voor uw bericht!

We nemen spoedig contact met u op.

gevaco-logo-wit-zondertitel