Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN VAN KRACHT

  • Handels- en Economisch recht

Reeds begin december 2020 kondigden wij aan dat de wetgever opnieuw een wetsvoorstel had gelanceerd om bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren zijn terecht gekomen, te beschermen tegen hun schuldeisers. Voor meer informatie omtrent deze bijzondere tijdelijke bescherming, verwijzen wij naar ons eerder artikel.

In ons vorig artikel werd reeds meegedeeld dat voormelde bescherming in principe zou gelden tot en met 31 januari 2021. Deze bescherming was op dat ogenblik evenwel nog niet van kracht, aangezien de wet nog niet in werking was getreden. Daar is nu verandering in gekomen. De betreffende wettekst werd gestemd en aangenomen in de Kamer op 17 december 2020, en werd op 24 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met deze publicatie trad de betreffende wet -voor wat betreft de door ons besproken maatregelen- ook meteen in werking.

Bepaalde ondernemingen zullen dus in principe bescherming genieten vanaf 24 december 2020, tot en met 31 januari 2021. Het is evenwel wachten of de Koning deze einddatum desgevallend zal verlengen. Dit valt zeker niet uit te sluiten, gelet op de relatief late inwerkingtreding van de bescherming.

Indien u meer informatie wenst over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving, neem dan zeker contact op met Mr. Peter Bouts, Mr. Neil Simons of Mr. Alexander Vanlessen.