Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Tussenkomst van het PROMAZ-FONDS voor de sanering van vervuilde gronden door lekkende stookolie. (Mazout)

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht
  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Wanneer u een woning moet verkopen en/of wanneer er grondverontreiniging wordt vastgesteld ten gevolge van een lekkage van een stookolietank,  en er een sanering opdringt zal u een fikse som hiervoor mogen betalen.

Vanaf 1 april 2022 kan u nu een beroep doen op een Fonds dat u financiële tegemoetkoming kan bieden.

 

Indien u kampt met een aantoonbare bodemverontreiniging, veroorzaakt door een lek in de mazouttank en/of -leidingen, kan u vanaf 1 april 2022 beroep doen op het Promaz-fonds.

De sanering van een verontreiniging brengt hoge kosten met zich mee. Daarom werd het Promaz-fonds, een initiatief van de brandstoffensector, in het leven geroepen. Het fonds komt tussen bij de sanering van de bodemverontreinigingen.

 

Welke steun biedt het fonds?

Het fonds biedt een operationele tussenkomst en helpt bij de sanering van de bodemverontreiniging in of rond de gebouwen mét (bijv. appartementen) of zonder (ziekenhuizen) een woonfunctie. Promaz stelt dan een erkende bodemsaneringsdeskundige en een aannemer aan en neemt alle gemaakte kosten ten laste.

Bovendien helpt het fonds ook financieel bij het saneren van uw bodem. Dit is het geval indien u beslist om de bodemsanering zelf uit te voeren en voor te financieren. Het fonds zal nadien de gemaakte kosten terugbetalen (tot een bepaald maximumbedrag).

De tussenkomst hangt dus af van de type aanvraag.

 

Wie kan beroep doen op het Promaz-fonds?

Elke eigenaar of gebruiker die kampt met een aantoonbare bodemverontreiniging, veroorzaakt door een lek in de mazouttank en/of -leidingen van een in België gelegen gebouw.

Ook mazouttanks die buiten gebruik zijn gesteld, die ook een verontreiniging hebben veroorzaakt, komen in aanmerking.

U dient wel te beschikken over een onderzoeksverslag dat opgesteld moet worden door een bevoegd persoon (bijv. een milieuambtenaar, een erkend gerechtsdeskundige …), waarin wordt aangetoond dat er een vermoeden van mazoutverontreiniging bestaat.

 

Aanvraag indienen?

Elke aanvraag, online of per aangetekend schrijven, dient ingediend te worden uiterlijk 28.02.2025.

De aanvraag kan online gebeuren op de website van Promaz of schriftelijk door het aanvraagformulier in te vullen en aangetekend op te sturen.

Ons kantoor kan u eventueel begeleiden bij het indienen van de aanvraag bij PROMAZ.