Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

UBO-REGISTER: DEADLINE UPLOADEN BEWIJSSTUKKEN VERSCHOVEN NAAR 31.08.2021

  • Algemeen

Informatieplichtigen zijn vanaf 11 oktober 2020 verplicht om een document te bezorgen waaruit blijkt dat de informatie over hun uiteindelijke begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Dit bewijsstuk kan een kopie zijn van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, een aandeelhoudersovereenkomst,…

Initieel was voorzien dat dit bewijsstuk uiterlijk op 30.04.2021 moest toegevoegd zijn. Deze deadline wordt nu opgeschoven naar 31.08.2021

Dit uitstel wordt verleend om de informatieplichtigen toe te laten de tools, die aangereikt worden in de vorm van aangepaste FAQ, toe te passen.

Voor meer informatie, klik hier.

Mr. Lore Gyselaers