Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

UNIFORME VERJARINGSTERMIJN VAN 5 JAAR VOOR ENERGIEFACTUREN EN FACTUREN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE (art. 48 Potpourri V)

  • Handels- en Economisch recht

De verjaringstermijn voor energiefacturen (water, gas, elektriciteit) en facturen elektronische communicatie (mobiele telefonie) bedraagt voortaan 5 jaar en dit ongeacht het type klant (particulier of professioneel) en het type factuur (voorschotfactuur of eindafrekening).

Deze uniforme termijn moet zorgen voor meer duidelijkheid en consistentie aangezien er de afgelopen jaren heel wat verwarring was ontstaan over de verjaringstermijn van deze schuldvorderingen.

In het Burgerlijk Wetboek wordt de verjaringstermijn als volgt omschreven :

‘Schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten of omroeptransmissie – en omroepdiensten via elektronische communicatienetwerken verjaren na verloop van 5 jaar’.

De termijn is thans dus uniform vastgesteld op 5 jaar, ongeacht het gaat om huishoudelijke of professionele klanten, ongeacht het type factuur of de kwalificatie van de levering (diensten of goederen).

De verjaringstermijn begint te lopen vanaf de vervaldag van de factuur.

Het artikel is in werking getreden op 3 augustus 2017.

 

Veerle Janssen