Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Val van onverlicht terras zonder reling tijdens oudejaarsfeest

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Ouders stellen hun woning ter beschikking van hun 17-jarige dochter om een oudejaarsfeest te geven.

Zij geven de gewoonlijke aanbevelingen aan hun dochter en wijzen hun dochter er op dat niemand het terras, gelegen achter de woning,  mag betreden tijdens het feest.

De buitenverlichting van het terras wordt uitgezet. De weinige verlichting aanwezig op het terras is afkomstig van een lichtschijnsel van de binnenkant van de woning. Er is geen  balustrade voorzien.

Bij aanvang van het feest brengt de dochter iedereen ervan in kennis dat het verboden is het terras te betreden. Eén van de gasten komt later aan en  heeft geen kennis van het verbod om het terras te betreden. Een 10-tal minuten na zijn aankomst begeeft deze zich op het terras om een luchtje te scheppen. Hij wandelt helemaal tot aan het einde van het terras waar het volledig donker is. Hij komt ten val over een stenen muurtje en stort een tweetal meter naar beneden.Hij raakt  gekwetst.

Het Hof van Beroep van Luik oordeelde op 07.03.2016 dat de ouders dewelke hun woning ter beschikking stelden  en de gast ieder voor de helft aansprakelijk zijn voor het schadegeval.

De ouders werden aansprakelijk gesteld op grond van artikel 1384 lid 1 B.W., als eigenaars/bewaarders van een gebrekkige zaak alsook op grond van artikel 1382 B.W.

Het abnormaal karakter van de zaak kan alleen beoordeeld worden in vergelijking met zaken van dezelfde soort en hetzelfde type om de kwaliteiten van de zaak te bepalen die het slachtoffer normalerwijze kan verwachten. Een normaal voorzichtige en redelijke eigenaar dient er zich redelijkerwijze aan te verwachten dat één van de gasten in de loop van de avond een luchtje gaat scheppen op het onverlicht terras..

De ouders hebben zich dan als eigenaar niet gedragen als een goed huisvader door enkel de buitenverlichting uit de schakelen en de aan de dochter mee te delen dat de gasten het terras niet mogen betreden. Als goede huisvader hadden de ouders de toegang tot het terras dienen af te sluiten of de toegang tijdelijk te herinrichten teneinde een val, die niet onvoorzienbaar was, te voorkomen.

Anderzijds werd ook het de gast deels aansprakelijk gesteld op grond van artikel 1382 B.W. omdat deze zich op het terras heeft begeven dat enkel en alleen verlicht was door het licht dat op het terras scheen vanuit de woonkamer. Hij heeft zich daarenboven begeven op dat deel van het terras dat volledig onverlicht was. In die omstandigheden heeft hij zich niet gedragen als een normaal voorzichtig persoon van een zelfde leeftijd in dezelfde omstandigheden.