Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Vastgoedmakelaars: nieuwe deontologie vanaf 30 december 2018

  • Bouwrecht

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de privacy en op de jongste witwas- en antidiscriminatiewetten.

Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 voert een nieuwe plichtenleer in voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

De huidige deontologie wijzigt o.a. op de volgende vlakken:

  1. De vastgoedmakelaar moet op zijn documenten en op zijn website de naam van de verzekeringsonderneming vermelden die zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling dekt, alsook het nummer van de verzekeringsovereenkomst (polisnummer).
  2. Er geldt een vormingsplicht van 10 uur per kolom per kalenderjaar, waarbij de vastgoedmakelaar ingeschreven kan zijn in de kolom vastgoedmakelaar-bemiddelaar en/of in de kolom vastgoedmakelaar-syndicus.
  3. Er rust op de vastgoedmakelaar een actieve onderzoeksplicht waarbij hij dient na te gaan bij zijn potentiële opdrachtgever of deze reeds een bemiddelingsopdracht heeft toevertrouwd aan een andere vastgoedmakelaar. Vervolgens dient de “vastgoedmakelaar-bemiddelaar” na te gaan of de eerdere vastgoedmakelaar na de beëindiging van zijn bemiddelingsopdracht aan de opdrachtgever een lijst heeft bezorgd met kandidaten waaraan precieze en individuele informatie werd verschaft.
  4. De vastgoedmakelaar-syndicus moet erop toezien dat alle bedragen die aan de vereniging van mede-eigenaars toebehoren (schadevergoedingen, terugbetalingen,…) rechtstreeks op haar rekening gestort worden.
  5. De vastgoedmakelaar-syndicus dient ook alle bewijskrachtige stukken met betrekking tot de afrekeningen, evenals een gedetailleerde vermogensstaat, gedurende 10 jaar na datum van de verkregen kwijting bewaren. De aftredende vastgoedmakelaar-syndicus stelt samen met zijn opvolger een gedetailleerde inventaris op met de stukken die worden overgedragen.

Dit reglement wordt op tuchtrechtelijk vlak van toepassing op 30 december 2018.

Mr. Karen Kelchtermans