Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

VERHINDERT DE COMPENSATIEREGELING MIJN VERHAALSRECHTEN OP DE VLAAMSE OVERHEID?

  • Bouwrecht

Het Grondwettelijk Hof heeft op 14.01.2021 het regime van de virtuele terugdraaiende teller vernietigd. Deze vernietiging kwam geenszins uit de lucht gevallen. De Raad van State heeft in een eerder negatieve advies reeds opgemerkt dat de regeling niet strookte met de bevoegdheidsverdeling in België. De Vlaamse Regering koos ervoor haar decreet alsnog door te duwen.

Voor de gezinnen die recent investeerden in zonnepanelen, kwam het arrest evenwel als donderslag bij heldere hemel.

De Vlaamse Regering heeft allerminst blijk gegeven van behoorlijk bestuur en tracht de schade te beperken door een compensatieregeling uit te werken.

De Raad van State heeft zich nu opnieuw gebogen over de compensatieregeling en stelt hiertegen geen bezwaren te hebben. De retroactieve investeringspremie voorziet in een rendement van 5% op de gemiddelde investering.

Via een tool op energiesparen.be kunt u berekenen hoeveel de compensatie in uw geval zal bedragen.

De compensatievergoeding zal rekening houden met het piekvermogen van de installatie, de gemiddelde kostprijs van de zonnepanelen, de al ontvangen overheidssteun (lees: groenestroomcertificaten en federale belastingaftrek) en voordelen van de terugdraaiende teller.

Voordat u beroep doet op deze compensatieregeling, benadrukken wij dat de overheid de toekenning van een forfaitaire compensatie afhankelijk wil stellen van het verzaken aan een rechtsvordering ten aanzien van de Vlaamse Overheid. Lees: de Vlaamse overheid wil, dat indien u de compensatieregeling heeft ontvangen, u geen procedure meer kan opstarten om ook nog eens een schadevergoeding te krijgen.

De Raad van State maakt hierover evenmin bezwaren en stelt het volgende:

Op zich kan het niet als onevenredig worden beschouwd dat de overheid de toekenning van een forfaitaire compensatie voor een nadeel dat door een bepaalde groep van particulieren is geleden, afhankelijk maakt van het verzaken aan een rechtsvordering om dat nadeel door de overheid vergoed te zien op grond van buitencontractuele foutaansprakelijkheid. De forfaitaire compensatie biedt die particulieren immers een bijkomende en meer zekere keuze om dat nadeel tot op zekere hoogte vergoed te zien worden.”

Verhindert de compensatieregeling dus uw verhaalsrechten op de Vlaamse Overheid?

Het is nog afwachten tot de publicatie van de definitieve regeling voordat we deze vraag kunnen beantwoorden. Voorlopig luidt het antwoord: “ja”. Dus bezint eer ge begint.

Wij komen hierop terug, van zodra er duidelijkheid is! Team Bouwrecht en Team Omgevings- en bestuursrecht kunnen steeds samen met u bekijken, wat voor uw specifieke geval, de beste optie is.

Mr. Philippe Dreesen en Mr. Anne Loenders