Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

VERPLICHTE STATUTENWIJZIGING VOOR DECEMBER 2023 – MAAK VAN DEZE VERPLICHTING EEN OPPURTUNITEIT

  • Vennootschaps-, Verenigings en Rechtspersonenrecht

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft het aantal vennootschapsvormen sterk verminderd en bracht daarnaast diverse wijzigingen aan in het ‘oude’ vennootschaps-, verenigings- en rechtspersonenrecht.

Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten bestaande vennootschapsvormen hun statuten hebben aangepast. Voor de afgeschafte rechtsvormen geldt dezelfde termijn. Er zijn bepaalde vormen van vennootschappen die in de toekomst niet meer zullen kunnen. Zo zullen onder meer de Commanditaire vennootschap op aandelen en de coöperatieve vennootschappen die geen echte coöperaties zijn moeten worden omgezet in een andere rechtsvorm.. De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk bij niet-nakoming van deze verplichting.

Het WVV biedt u meer mogelijkheden dan u denkt. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan door gebruik te maken van ons nieuw adviespakket.

Lees zeker ook ons nieuwsbericht van 22 november 2022 dat hierop dieper ingaat.