Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Verplichte verzekering voor aannemers op komst

  • Bouwrecht

In 2007 werd een wettelijk verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten ingevoerd. De architecten waren daarvoor reeds deontologisch verplicht om zich te verzekeren.

De regering was van oordeel dat er een oplossing moest komen voor de juridische ongelijkheid tussen architecten en de andere bouwpartners, aangezien deze laatste een verplichte verzekering niet kenden, zoals werd vastgesteld door het Grondwettelijk Hof.

Om die redenen wil men ook een verplichte verzekering voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector opleggen.

De toepassing van de verplichte verzekering zal beperkt worden tot het bouwen van een woning en het renoveren ervan waarbij de tussenkomst van een architect verplicht is. Het systeem zal ook beperkt zijn tot de 10-jarige aansprakelijkheid die de stabiliteit en de stevigheid van de woning dekt, alsook waterdichtheidsproblemen die deze stabiliteit of stevigheid in het gedrang kunnen brengen.

Met de nieuwe wet wil de regering de bouwsector beter reguleren en de bouwheer en bouwactoren onderling beter beschermen.

Het voorontwerp werd op 20 oktober 2016 door de Ministerraad goedgekeurd. Er wordt verwacht dat de wet omstreeks het begin van het jaar 2018 in werking zal treden. Wij houden u op de hoogte.

 

Karen Kelchtermans