Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

VERPLICHTE VERZEKERING VOOR AANNEMERS VANAF 1 JULI 2018

  • Bouwrecht

Vanaf juli 2018 zullen aannemers verplicht hun aansprakelijkheid moeten verzekeren.

Tot nu toe waren alleen architecten en veiligheidscoördinatoren verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.

De wet die deze verplichting voor de aannemer invoert, verscheen op 9 juni in het Belgisch Staatsblad en geldt voor onroerende werken op woningen of appartementen in België gelegen en bestemd voor bewoning, waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is en waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018.

Voor industriële gebouwen, kantoren, handelszaken, overheidsgebouwen en scholen is de verzekering dus niet verplicht.

Het toepassingsgebied van de verplichte verzekering is bovendien beperkt.

De verzekeringsplicht bestaat enkel voor schadegevallen aan de gesloten ruwbouw door gebreken die onder de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer vallen zoals bepaald in artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek i.c. problemen met de stabiliteit, de stevigheid en de waterdichtheid van de woning voor zover deze de stabiliteit en stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen.

Voor alle andere werken geldt de verzekeringsplicht niet. Andere aansprakelijkheden zoals lichte verborgen gebreken vallen evenmin onder het toepassingsgebied.

De concrete details dienen nog verder uitgewerkt te worden.

Wellicht zal de aannemer de verzekeringskosten wel eens kunnen doorrekenen aan de bouwheer wat zich dan zal vertalen in een hogere bouwkost.

De Orde van architecten is alvast van oordeel dat de verzekeringsplicht veel verder moet reiken dan de 10- jarige aansprakelijkheid en niet mag worden beperkt tot de woningbouw.

Wij houden u verder geïnformeerd.