Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Verzet tegen windmolens heeft succes

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Het beroep tot nietigverklaring dat wij hadden ingediend, werd gegrond verklaard omdat het schrappen van één van de drie aangevraagde windturbines niet als een kennelijk bijkomstige zaak kan worden aanzien en niet in verhouding staat met het voorwerp van de aanvraag.

Het project met slechts twee windturbines kan nog moeilijk aanzien worden als een voldoende cluster. Bovendien stelt zich de vraag of een project van twee windturbines nog voldoet aan het bundelingsprincipe.

Een bijkomend argument om de vergunning te vernietigen was ook dat de impact van de inplanting van de windturbines op de schoonheidswaarde van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied onvoldoende is beoordeeld en er niet wordt aangetoond dat de schoonheidswaarde van het landschap door die windturbines niet wordt geschaad.

Indien u tegen de bouw van windmolens en windturbines bent, is het van groot belang om bezwaar te dienen ten tijde van het openbaar onderzoek en ook om een eventuele vergunning te laten onderzoeken of zij wel wettig is afgeleverd. Indien dit niet zo is, kan alleszins een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestart worden.

Wij willen u zowel voor een bezwaar als voor een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen graag bijstaan.