Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Vlak voor de eindmeet toch nog een tolerantie voor occassionele uitbaters

  • Algemeen

Met een zeer recente beslissing van 16 februari 2015 (nr. E.T. 127.736) brengt de Administratie een lichte versoepeling aan, aan de nieuwe regelgeving met betrekking tot het geregistreerde kassasysteem, die in werking getreden is op 1 januari 2015.

De recente beslissing laat een belastingplichtige, die geen andere activiteiten in de horeca of voeding uitoefent, toe maximaal 5 dagen per jaar restaurant- of cateringdiensten te verrichten, zonder dat dit tot gevolg zal hebben dat men een geregistreerd kassasysteem met blackbox zal dienen te installeren. Wel zal men een BTW-bonnetje moeten uitreiken voor deze diensten.

De ingevoerde tolerantie is niet onbeperkt. Een occasionele verschaffer van restaurant- of cateringdiensten zal toch gebruik moeten maken van het GKS, wanneer er twee voorwaarden samen zijn voldaan, nl. wanneer de ontvangsten voor het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te verbruiken meer bedragen dan 15.000 euro per kalenderjaar, en wanneer de omzet minimum 10 % is van de totale omzet gerealiseerd door horeca-activiteiten.

Dat maakt de toepassing van de tolerantie nogal onduidelijk. Men krijgt slechts een vrijstelling indien men geen andere activiteiten in de horeca uitoefent, en anderzijds wordt bepaald dat men de vrijstelling verliest indien de verkoop van maaltijden 10 % bedraagt van de andere horeca activiteiten. Houdt deze laatste verwijzing dan in dat men toch andere horeca activiteiten mag hebben om van de vrijstelling te kunnen genieten, zolang de verkoop van maaltijden maar minder bedraagt van 10 % van de omzet van de totale horeca activiteiten (en minder dan 15.000,00 euro per jaar) ?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Voor bijkomende informatie over het geregistreerd kassasysteem, staan wij vanzelfsprekend ter beschikking.

Annemiek Lewandowski
Stefaan Lettens