Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

VOLDOET UW WONING AAN DE ROOKMELDERVERPLICHTING?

  • Algemeen

Woningbranden zorgen elk jaar opnieuw voor tientallen overlijdens. In 2020 vielen er al minstens 20 doden. De meeste slachtoffers worden daarbij veroorzaakt door de verstikkende rook die zich razendsnel verspreidt. De Vlaamse overheid beschouwt rookmelders als een eenvoudig en doeltreffend beschermingsmiddel tegen dit gevaar. Zij zet sedert enkele jaren dan ook sterk in op sensibilisering over het belang van rookmelders in de woning.

Tegelijkertijd voerde de Vlaamse overheid op regelgevend vlak ook een aantal wijzigingen door. Nadat zij eerder de verplichting introduceerde om rookmelders te plaatsen in onder meer huurwoningen en studentenkoten, breidde zij deze verplichting met ingang van 1 januari 2020 uit naar alle Vlaamse woningen. Elke eigenaar, verhuurder of niet, diende voortaan op elke verdieping van zijn woning een rookmelder te plaatsen.

Het niet naleven van deze verplichting leidt momenteel hoogstens tot het niet toekennen van een conformiteitsattest. Dit attest is vooral belangrijk voor verhuurders. Een conformiteitsattest toont aan dat de huurwoning voldoet aan de woningnormen en verhoogt daarmee de verhuurkansen. Bovendien verplichten sommige gemeenten dit attest bij het verhuren van een woning. Eigenaars-bewoners blijven dan ook grotendeels buiten schot.

Recent kondigde de Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend aan dat de Vlaamse overheid een stap verder zal gaan. In zijn antwoord op een parlementaire vraag kondigde hij aan dat het ontbreken van rookmelders vanaf 1 januari 2021 zal kunnen leiden tot de ongeschiktheidsverklaring van de woning. Dergelijke verklaring heeft verregaande(re) gevolgen zoals de verplichting om een heffing te betalen of het strafrechtelijk verbod om de woning te verhuren.

Deze verstrengde sanctie zal gelden voor zowel verhuurders als eigenaars-bewoners. Wel is het volgens de minister zo dat de focus van de controles op de huurmarkt zal (blijven) liggen. Bijgevolg hebben eigenaars-bewoners in principe minder te vrezen. Voor hun blijft de klemtoon liggen op sensibilisering.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u bij ons terecht.

Mr. Stefano Geebelen