Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Waar haalt de sportbeoefenaar zijn gelijk ?

  • Algemeen

Cyriel Coomans sprak ter gelegenheid van de 15de VRG-Alumnidag van de KU Leuven over o.m. de bevoegdheid van sportfederaties om recht te spreken.
Aansluitend daarbij werd toelichting verstrekt over het beroep op de rechter (zowel in kort geding als ten gronde) in tuchtzaken, bij administratieve sancties en bij niet naleving van de reglementen.
Ook arbitrage en mediatie werden in het kader van het sportrecht gepromoot.
De tekst hierover kan u lezen in het n.a.v. die dag uitgegeven referatenboek.