Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wat is een dading ?

  • Algemeen

Gerechtelijke procedures duren soms (te) lang en worden dan (te) duur.

De beste manier om conflicten en geschillen op te lossen is nog altijd om dit in onderling overleg te doen.

De rechtsfiguur van een dading is daarbij een goed instrument.

Een dading is een contract waarbij de betrokken partijen een bestaand geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen door wederzijds toegevingen te doen.

Een dading moet schriftelijk opgemaakt worden en daarbij kan GEVACO ADVOCATEN u vanzelfsprekend helpen.

Dit betekent echter niet dat er nooit meer problemen kunnen ontstaan na een afgesloten dading. Zo verdedigden wij de belangen van een gemeente in een discussie over een dading met een concessiehouder. Meer info vindt u door te klikken op deze link.