Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wat is op 1 januari 2017 veranderd mbt de verkeersregels en -boetes?

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Het nieuwe jaar luidt ook nieuwigheden in op vlak van verkeersrecht.

Een overzicht:

1. Op de Vlaamse gewestwegen wordt de norm 70 km/u

Vrachtwagens van meer dan 7.5 ton mogen op gewestwegen zelfs maar 60 km/u rijden.

Opgelet:

  • De snelheid wordt enkel verlaagd in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië blijven de oude regels gelden. Dat betekent: maximum 90 km/u als er geen borden staan.
  • De verkeersborden gaan voor op het verkeersreglement. De borden kunnen dus nog altijd een andere snelheid aangeven welke voorrang hebben op de norm van 70 km/u!

2. De opdeciemen worden opgetrokken van 6 naar 8

Concreet houdt dit in dat de boete die de rechter oplegt, wordt vermenigvuldigd met de zogenaamde opdeciemen. In 2016 was dat maal 6. Vanaf 2017 wordt dat maal 8.

Dit betekent wel voor feiten/inbreuken begaan vanaf 01.01.2017 welteverstaan!

Bv. Voor dronkenschap was dit 200 x 6 EUR = 1.200 EUR en wordt dit 200 x 8= 1.600 EUR!

3. De bijdrage aan het slachtofferfonds wordt verhoogd

De bijdrage aan het slachtofferfonds wordt vanaf 01.01.2017 onmiddellijk opgetrokken van 150 EUR naar 200 EUR en is nu reeds van toepassing in alle lopende zaken/vonnissen.

Wie een boete krijgt van minstens 25 EUR (150 EUR met opdeciemen), moet deze verplichte bijdrage van 150 EUR betalen aan het Slachtofferfonds. Deze wordt nu aldus 200 EUR!

Voor vragen of bijstand kunt u steeds op ons kantoor terecht.

Uw raadsman,

Kurt Smets