Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

WEER EEN STROOMONDERBREKING IN LIMBURG

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Deze morgen is er een stroompanne gesignaleerd in de streek rond Tongeren en Hasselt.

Voor de onderneming is het van belang om zo spoedig mogelijk de nodige belangrijke gegevens te verzamelen met het oog op het kunnen verhalen van de schade.

De netwerkbeheerder is niet altijd mededeelzaam voor wat betreft het tijdstip waarop de stroompanne gestart is en het tijdstip waarop de stroompanne beëindigd is.

Begin september was er ook nog een stroompanne waarbij de ondernemers te laat verwittigd waren door de netbeheerder met gevolg dat er heel wat schade is ontstaan.

Wij adviseren op dit ogenblik aan alle ondernemers als volgt :

1.

Zorg er voor dat u zo snel mogelijk het begintijdstip van de elektriciteitsuitval kan aantonen. Desgevallend met mensen en/of ondernemers in de omgeving proberen zo spoedig mogelijk een geschreven verklaring hiervan te bekomen.

2.

Hetzelfde voor wat betreft het tijdstip waarop de stroompanne beëindigd is. U kan misschien ook een foto nemen van de teller.

3.

Laat de schade vaststellen. U kan ook hier beroep doen op een deurwaarder om dit te doen of met foto’s en verklaringen van mensen die het allemaal hebben gezien kan dit ook.

4.

Beperk de schade die zich mogelijks voordoet. Men weet nooit hoe lang een panne kan duren.

5.

Doe ook aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij die mogelijks een inspecteur gelast om desgevallend zo spoedig mogelijk de nodige vaststellingen te doen.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.